İnsan Kaynakları

Amacımız

Yeniliklere ve değişime açık, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, yaratıcı ve girişimci bireyler kazandırmak ve tüm çalışanlarımızın gurur duyacakları kuruluş haline gelmektir.

İdealimiz

Çalıştığı kurumun gelecek planları ile kendi kariyer rotasını bütünleştiren, şirket hedefleri ile kişisel hedefleri aynı paydada buluşturan, yaptığı işlerle şirkete katma değer yaratan çalışanlardan oluşan büyük bir topluluk yaratmak ve bunu sürdürülebilir kılmaktır.

Varol Group, personel seçimindeki titizliği sayesinde topluluğun genişleyen yapısına uygun yetenekli kadrosunu oluşturmuş , insan kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması amacıyla sürekli eğitimle desteklemiş ve insana yapılan yatırımın bir şirketin en güçlü dayanağı olduğunu görmüştür.

Varol Group'lı Olmak

• İşine ve Kurumuna bağlı,
• Yaptığı çalışmalarla Kurumunun geleceğine katkı sağlayacağının bilincinde,
• Araştırmacı, özverili, disiplinli,
• Sorumluluğunun bilincinde, etik ve mesleki değerlere sahip,
• Çevreye ve insan sağlığına duyarlı,
• Sadakat duygusu gelişmiş,
• Kişisel ve mesleki gelişimi ön planda tutan,
• Birbirine saygı duyan ve seven, Kurumunun itibarını koruyan, karar ve hedeflerini paylaşan, değişim ortamında sürekli gelişen çalışanlar anlamı taşımaktadır.

Performans Yönetimi

Şirketimiz hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın performansını değerlendirerek gelişmeye açık yönlerini tespit edip bu yönde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Kariyer Yönetimi

Hedeflerini sürekli olarak gerçekleştiren, yetkinliklerini geliştiren, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanımızın en etkin şekilde değerlendirilmesi, gelişimlerinin sağlanması, kariyer planlarının yapılması önceliklerimiz arasındadır.

Eğitim Politikası

Varol Group, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Düzenlenen eğitimlerle, çalışanlarımızın gelişmesi sonucu işlerini daha iyi yapması, gelişen teknolojiyi takip etmesi ve şirketimizin gelecekteki yöneticilerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


In order to ensure a single button can be continued While starting replica watches Shanghai. Active site like a bustling street scenes will pluck at random, people with replica watches uk a leisurely mood, in the seemingly prosaic rolex replica life, with a new perspective of life in replica rolex search of fragments of the familiar, Dual-zone difference on silver color dial symmetrical layout of omega replica a different kind of rhythm; on omega replica a park bench, a patchwork of high heels and handbags as if suggesting that their master is replica watches not far away to enjoy their leisure time; the garden, hollow rolex replica sandals and chic satchel constitute a unique landscape.